Tầm nhìn & Sứ mệnh

1. Sứ mệnh & Hoài bão

Tiên phong kiến tạo chuẩn mực dịch thuật chất lượng cao.

Trở thành một nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng cao hàng đầu Việt Nam có uy tín quốc tế.

2. Triết lý kinh doanh

Tuyển chọn đội ngũ nhân sự trình độ cao, đầu tư công nghệ hiện đại, xuất bán giá trị đích thực, quảng bá thương hiệu có uy tín, thu lại lợi nhuận từ sự thỏa mãn của khách hàng.

3. Giá trị cốt lõi

Hệ thống thuật ngữ được chuẩn hóa chính xác

Chất lượng phục vụ thỏa đạt mọi kỳ vọng

Lượng giá trị chuyển đổi đạt mức tối đa

Cao vọng lợi ích hài hòa giữa các bên

4. Tôn chỉ hoạt động

Tín thực

Mọi thành viên của Dịch Thuật CLC đều ý thức được vai trò và trọng trách của mình đối với chất lượng của từng sản phẩm dịch thuật và cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo tính trung thực của nội dung và hình thức ngôn ngữ chuyển đổi, gây dựng niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ.

Tôn trọng

Mọi thành viên của Dịch Thuật CLC đều đặt sự tôn trọng khách hàng và nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu trong mọi nguyên tắc ứng xử của mình; bên cạnh đó, tôn trọng giá trị ngôn ngữ nguồn, mọi phương án dịch đưa ra đều mong muốn đạt lượng chuyển đổi giá trị lớn nhất.

Cống hiến

Hướng đến lợi ích chung cho tất cả các bên, mọi thành viên của Dịch Thuật CLC đều làm việc hết mình, không ngừng học hỏi, không ngừng cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng dịch thuật vì lẽ sống của chính mình và vì sứ mệnh tiên phong kiến tạo chuẩn mực dịch thuật chất lượng cao của Dịch Thuật CLC.

Hợp tác

Dịch Thuật CLC luôn đề cao tinh thần hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài với các chương trình hành động chung, các chiến lược hợp tác dài hạn và các chế độ ưu đãi đặc biệt. Dịch Thuật CLC luôn chú trọng gìn giữ mối quan hệ hữu nghị-lợi ích-tương trợ với khách hàng, các tổ chức ngề nghiệp và các nhà chuyên môn trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề.

5. Định hướng phát triển 2015-1016

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty Dịch  Thuật Chất Lượng Cao trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, chuyên nghiệp, đa ngôn ngữ, đa dịch vụ; hoàn thiện mô hình kinh doanh bền vững và quy trình quản lý chất lượng chuyên nghiệp; lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Chủ động tìm hiểu và tiếp cận thị trường dịch thuật thế giới, chuẩn bị các phương thức tiếp cận hiệu quả và hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo thâm nhập thành công thị trường dịch thuật thế giới.

 TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

16-04-2015

© Copyright 2018-2023 Công ty Dịch thuật Chất Lượng Cao. Thiết kế bởi Zozo